Rekonštrukcia vykurovania prevádzkovej budovy
Dodávka a montáž kotolne, úpravy rozvodov vykurovania, areálový plynovod, vnútorná plynoinštalácia

Rekonštrukcia vykurovania vo výrobnom závode
Dodávka a montáž kotlov, rozvodov vykurovania, VZT jednotiek, plynovodu, a vnútornej plynoinštalácie

Rozšírenie STL plynovodu

Rekonštrukcia vykurovania prevádzkovej budovy

Rekonštrukcia vykurovania admin. budovy

Rekonštrukcia výrobného závodu

Dodávka a montáž kotolne o výkone 750 kW, rozvodov vykurovania, prípojky plynu, regulačnej stanice plynu a vnútornej plynoinštalácie

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: MIKONA s.r.o.
  • Miesto: Púchov / Pruské 
  • Termín: 2004 – 2018
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia