PS DH1.a
Potrubné rozvody argónu, stlačeného vzduchu a chladiacej vody

Vysokotlaká regulačná stanica plynu pre technológiu výroby
Prípojka VTL. Kontajner RS, Technológia RS, Rozvod STL plynu

Montáž rozvodov úžitkovej a technologickej vody  

Regenerácie formovacích pieskov FAT
Kompresorovňa, rozvodov stlačeného vzduchu, chladiacej vody a pneumatickej dopravy piesku

Montáž rozvodu tlakovej vody na dopúšťanie kalových nádrží

Dodávka a montáž rozvodov stlačeného vzduchu, odlučovačov v apretúre a kaliarni, prekládka rozvodu kyslíka a acetylénu

Kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu ku kovacím agregátomprevádzkový  rozvod silnoprúdu a stlačeného vzduchu,  zámočnícke konštrukcie

Vykurovanie pracoviska ručné formovanie

Realizácia rozvodu cirkulačnej vody v objekte DH 2

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: METALURG
  • Miesto: Dubnica nad Váhom
  • Termín: 2001 – 2017
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, technologické zariadenia, potrubné rozvody