15Dodávka a montáž vykurovania, prípojky plynu, regulačnej stanice plynu, rozvodov plynu a zdravotechniky

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: MONOLIT Slovakia s.r.o.
  • Miesto: Trenčianske Teplice
  • Termín: 10 – 12 / 2002
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika