Dodávka a montáž kotolne, plynoinštalácie a rozvodov UK

Rekonštrukcia a úprava rozvodov vykurovania ZTI

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: VIIH
  • Miesto: Lednické Rovné
  • Termín: 2017 a 2019
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika