Dodávka a montáž vykurovania, plynoinštalácie a zdravotechniky

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Hermes
  • Miesto: Ilava
  • Termín: 2 – 4 /2010
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika