Dodávka a montáž kotolne, rozvodov vykurovania, regulačnej stanice plynu, plynoinštalácie a zdravotechniky

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: VOD-EKO a.s. Trenčín
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 3 – 6 / 2002
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika