Dodávka a montáž kotolne, rozvodov vykurovania, bytových odovzdávacích staníc tepla, prípojky plynu, regulačnej stanice plynu, plynoinštalácie a zdravotechniky 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Monolit s.r.o.
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 9 / 2010 – 4 / 2011
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika