Dodávka a montáž vykurovania a zdravotechniky

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: A.S.A,. – PRINT s.r.o.
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 5 – 11 / 2004
  • Typ: vykurovanie, zdravotechnika