Dodávka a montáž zdravotechniky so zriaďovacími predmetmi

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Furmet Group a.s.
  • Miesto: Dubnica nad Váhom, časť Prejta
  • Termín: 10 / 2010  – 6 / 2011
  • Typ: Zdravotechnika