Rozšírenie štadióna o hotelovú časť – dodávka a montáž vykurovania a zdravotechniky
Termín : 10 / 2010

Dodávka a montáž plynovej kotolne o výkone 180 kW, rozvodov vykurovania, plynoinštalácie, zdravotechniky
Termín : 10 / 2004 – 3 / 2005

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Marián Gáborík
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 2004 – 2005, 2010
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika