Dodávka a montáž vykurovania, plynoinštalácie a zdravotechniky

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: STK Nová Dubnica, s.r.o.
  • Miesto: Nová Dubnica
  • Termín: 10 – 12 / 2003
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechniky