Dodávka a montáž vykurovania, regulačnej stanice plynu, prípojky plynu a vody, plynoinštalácie a zdravotechniky

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: MONOLIT Slovakia s.r.o.
  • Miesto: Trenčianske Stankovce
  • Termín: 3 – 7 / 2003
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika