Rekonštrukcia po požiari
Vykurovanie, plynoinštalácia a kotolňa o výkone 579 kW
Termín: 3 – 5 / 2007

Dodávka a montáž – STL  plynovod, vnútorná plynofikácia,  regulačná stanica plynu, vykurovanie
Termín: 3 – 4 / 2003

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: SESTAV s.r.o.
  • Miesto: Ilava
  • Termín: 2003 – 2007
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia