Dodávka a montáž zariadenia kompresorovne a rozvodov stlačeného vzduchu

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: PSP Engineering a.s., Přerov
  • Miesto: Varín
  • Termín: 2  – 3 / 2005
  • Typ: technologické zariadenia, potrubné rozvody