Rekonštrukcia zmäkčovača vody pre úpravu ľadu
Termín : 12  / 2001

Plynoinštalácia, vybudovanie novej kotolne s výkonom 940 kW
Termín: 5 – 7 / 1998

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Hokejový klub DUKLA Trenčín
  • Miesto: Trenčín
  • Termín: 1998, 2001
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, strojnotechnologické zariadenia