Rekonštrukcia výmenníkovej stanice  OST 607
dodávka a montáž technologického zariadenia, potrubných rozvodov, MaR, +  stavebné úpravy
Výkon OST MW

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: ENE-TEP, a.s.
  • Miesto: Bratislava
  • Termín: 6 – 8 / 2009
  • Typ: vykurovanie