Dodávka a montáž vykurovania a zdravotechniky

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: KJG a.s.
  • Miesto: Bratislava
  • Termín: 10 – 12  / 2015
  • Typ: Administratívne a prevádzkové budovy