Akciová spoločnosť CEMMAC a.s. Horné Srnie je uznávanou spoločnosťou medzi obchodnými partnermi v tuzemsku a zahraničí. Patrí medzi stredne veľké podnikateľské subjekty v odbore výroby stavebných hmôt. 

Realizovali sme potrubné rozvody z rôznych materiálov pre dopravu tlakového vzduchu, zemného plynu, technických plynov, potrubnej pošty, chladiacej vody a potrubie pre priemyselný vysávač. 

Takisto sa naša spoločnosť podieľala na inštalácii rôznych technologických zariadení pre :

  • Kompresorovňa pre dopravu odpraškov – doprava a dávkovanie prísad
  • Využite odpadového tepla z kompresorovne
  • Vodné hospodárstvo
  • Kompresorovňa pre novú mlynicu
  • Intenzifikácia mletia cementu
  • Sušiareň strusky

Jedna z našich významných referencii je montáž a dopojenie horáku rotačnej pece o výkone 30MW a kalcinačného horáku o výkone 10,5 MW, tu sme naplno využili naše široké oprávnenia a skusenosti pre vyhradené technologické zariadenia plynové.

V oblasti plynoinštalácii sme ďalej realizovali regulačné a doregulačné rady pre potreby mletia cementu. 

Naša spoločnosť dodávala a montovala vykurovanie a zdravotechnickú inštaláciu do budov v rámci areálu závodu.

Pre spoločnosť Cemmac a.s. realizujeme celoročne rôzne opravy a servisné práce.

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Cemmac a.s. Horné Srnie, PSP Engineering a.s., Přerov
  • Miesto: Horné Srnie
  • Termín: 1999 – 2019
  • Typ: strojnotechnologické zariadenia, potrubné rozvody, vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika