Dodávka a montáž  vykurovania, plynoinštalácie a zdravotechniky
Termín: 5 / 2016 – 2 / 2017

Dodávka a montáž  vykurovania, plynoinštalácie a zdravotechniky
Termín: 5 / 2008 – 3 / 2009

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Monolit s.r.o.
  • Miesto: Trenčín
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika