Dodávka a montáž vykurovania, zdravotechniky, vodovodu, čerpadiel pre dávkovače, čerpacieho centra

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: VOD-EKO a.s.
  • Miesto: Trenčianska Teplá
  • Termín: 9 – 10 / 2011
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika