Prevádzkové meranie prietoku turbínou TG1,TG2– dodávka a montáž technolog. časti, tlaková skúška,   vykonanie  lokálnych úprav drážok a káps

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: SE a.s. Vodné elektrárne Trenčín, o.z.
  • Termín: 7 / 2001
  • Typ: strojnotechnologické zariadenia, potrubné rozvody