Dodávka a montáž vykurovania – kotolne, plynoinštalácie, plynových vzduchotechnických jednotiek, zdravotechniky a MaR

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Monad 
  • Miesto: Trenčianska Teplá, Príles
  • Termín: 10 – 12  / 2015
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, zdravotechnika