Nová výrobná budova DEAS  – Plynofikácia, kanalizácia a vodovodná prípojka

Výmena rozvodov vykurovania – 2. časť                     

Prestavba haly V5Vonkajší rozvod STL plynu, vnútorné rozvody plynu, rozvody tlak. vzduchu a montáž teplovzdušných súprav.

Dodávka a montáž rozvodu stlačeného vzduchu, plynu a ÚK 

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva VUMA  – Kotolňa PK5 o výkone 450 kW, prípojka a regulačná stanica plynu

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: EMERSON a.s. 
  • Miesto: Nové Mesto nad Váhom
  • Termín: 2001 – 2004
  • Typ: vykurovanie, plynoinštalácia, potrubné rozvody