Rekonštrukcia mletia cementu – Centrálna kompresorovňa
Montáž rozvodov tlak. vzduchu a kompresorov
Preložka plynových potrubí
Chladenie linky predmieľania trosky

Úprava komory KKS rotačnej pece – 3C.1 etapa
montáž potrubných rozvodov tlak. vzduchu, plynu a mletého uhlia
Odprášenie Bypassu pecnej linky
rekonštrukcia dopravy slinku a montáž oceľ. konštrukcií
Prekládka potrubia chladenia a tlakového vzduchu pre CM1,  CM2, CM3
Zmena polohy horáku KKN

Montáž dávkovacieho zariadenia Schenk pre kalcinačné horáky  pecnej linky, montáž technologických zariadení, rozvody pneumatickej dopravy práškového uhlia, stlačeného vzduchu, zemného plynu a inetru, montáž kompresorovej stanice
Montáž a dopojenie KKN horákov o výkone: 19,3 MW; 12  MW; 9,7 MW
Rekonštrukcia mlynice cementu CM 3 – dodávka a montáž potrubných rozvodov stlačeného vzduchu a chladiacej vody

Kompletná dodávka a montáž kompresorov, rozvodov  stlačeného vzduchu, technologickej vody a rozvodov CO2 k uholnému hospodárstvu
Montáž a dopojenie hlavného horáku rotačnej pece o výkone: 70,4 MW + pojazdného vozíka

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: Považská cementáreň a.s., Ladce, PSP Engineering a.s. Přerov – Ing. Belza
  • Miesto: Ladce
  • Termín: 2002 – 2009
  • Typ: strojnotechnologické zariadenia, potrubné rozvody, plynoinštalácia, oceľové konštrukcie