Dodávka a montáž vykurovania a zdravotechniky

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: VOD-EKO a.s.
  • Miesto: Rimavská Sobota
  • Termín: 9 – 11 / 2010
  • Typ: vykurovanie, zdravotechnika